Wednesday, February 8, 2012

Osnovni Tečaj Tajske Masaže - Ljubljana, Slovenija
Osnovni Tečaj Thai masaže

Ljubljana , Slovenija

April - Jun 2012


U Aprilu 2012, Institut za Thai Masažu iz Beograda organizuje Osnovni Tečaj Thai masaže u Ljubljani, Slovenija. Tečaj traje ukupno 50 sati, i raspodeljen je na 3 vikenda, od Aprila do Juna 2012 :


13-15 April
4 -6 Maj
1-3 Jun

Petak: 18.00 - 21.00
Subota: 08.00 - 13.00 i 15.00 - 18.00
Nedelja: 08.00 - 12.00 i 14.00 - 16.00

Cena:
250 eur vikend ( ceo tečaj 750 eur )
Pri jednokratnoj uplati cena je 660 eur
Članovi City Yoga centra, studenti i nezaposleni 595 eur

Tečaj će se održati u City Joga Centru, Ljubljana, Slovenija

Osnovni Tečaj Thai masaže u organizaciji ITM Beograd je visoko profesionalna obuka u teoretskim i praktičnim aspektima Tradicionalne Thai masaže. Tokom tečaja, svi polaznici biće obučeni da pruže osnovni dvočasovni tretman Thai masaže. Svaki polaznik dobija Priručnik od 130 stranica koji detaljno pokriva celokupan program obuke. Tečaj vodi Danko Lara Radić, direktor Instituta za Thai masažu u Beogradu. Danko je prošao obuku za učitelja Thai masaže u Tajlandu i ima desetogodišnje internacionalno iskustvo u podučavanju Thai masaže. Na tečaju će asistirati Benedicte Binninger, učitelj sa takođe intenzivnom obukom u Tajlandu. Tečaj je otvoren za sve osobe koje su zainteresovane sa duhovni samorazvoj, a naročito pojedince koji se bave disciplinama poput bodywork-a, Yoge, Tai Chi-a, borilačkih veština, plesa i sl.

Osnovni tečaj Tradicionalne Thai masaže podrazumeva sledeći curriculum:

Teoretski deo:
Nastanak i razvoj Tradicionalne Thai masaže, Savremena Thai masaža, Duh Thai masaže, Teoretske osnove, Teorija energetskih linija, Intuicija, Ličnost terapeuta, Ličnost klijenta, Prostor, Praksa Thai masaže, Osnovna pravila Thai masaže, Mapa Sen linija, Mapa čakri.

Praktični deo:
Osnovne tehnike Thai masaže, Prednji položaj, Bočni položaj, Zadnji položaj, Sedeći položaj.

ITM Beograd osnovan je 2005. godine u Beogradu, sa ciljem prezentacije i širenja tradicije Thai masaže u evropskom regionu. U samom Institutu rad je programski orijentisan u pravcu očuvanja, istraživanja, daljeg razvoja i edukacije Tradicionalne Thai masaže u njenoj autentičnoj formi.

Za detaljnije informacije posetite naš website na adresi:
www.thaimassageinstitute.org

Za rezervaciju mesta kontaktirajte :
Irena Makivić  irena.mihalic.makivic@gmail.com  040 66 88 27

Osnovni Tečaj Thai Masaže - Beograd


Napredni Tečaj Thai Masaže - Beograd